08.12.2021 Інформаційний семінар-вебінар «Перспективи участі науковців України в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа»

8.12.2021 в Національному транспортному університеті в рамках засідання Науково-технічної ради був проведений інформаційний захід «Перспективи участі науковців України в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа» (Рис. 1). Доповідь включала основну інформацію про рамкову програму Гризонт Європа, огляд основних місій програми, демонстрацію здійснення пошуку інформації щодо конкурсів та тем на Порталі Фінансування та тендерів, демонстрація механізмів пошуку партнерів на Порталі Фінансування та тендерів, а також представлено основні теми та конкурси відповідно до напряму ”Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт”. Учасники заходу виявили інтерес до представленої інформації. Переглянути презентацію: Інфодень «Horizon Europe Launch Day in Ukraine» про можливості програм «Горизонт Європа» і «Євратом»