23.12.2021 Інформаційна доповідь «Робота над розробкою проектних пропозицій напряму “Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт” для участі у конкурсах з фінансування наукових досліджень в рамках «Горизонт Європа»

08.12.2021 Інформаційний семінар-вебінар «Перспективи участі науковців України в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа»

8.12.2021 в Національному транспортному університеті в рамках засідання Науково-технічної ради був проведений інформаційний захід «Перспективи участі науковців України в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа» (Рис. 1). Доповідь включала основну інформацію про рамкову програму Гризонт Європа, огляд основних місій програми, демонстрацію здійснення пошуку інформації щодо конкурсів та тем на Порталі Фінансування та тендерів, демонстрація механізмів пошуку партнерів на Порталі Фінансування та тендерів, а також представлено основні теми та конкурси відповідно до напряму ”Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт”. Учасники заходу виявили інтерес до представленої інформації. Переглянути презентацію: Інфодень «Horizon Europe Launch Day in Ukraine» про можливості програм «Горизонт Європа» і «Євратом»

ПЛАН РОБОТИ НКП НА 2021 РІК

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НКП НА 2021 РІК

№ з/п Назва заходу*

(на кого/на що спрямований)

Дата проведення Орієнтовна кількість учасників Результат проведення заходу
1 Семінар для аспірантів та молодих науковців «Програми наукових досліджень у «Горизонт Європа»» Жовтень 2021 року 20 Звіт про проведення заходу
2 Інформаційна доповідь для членів Вченої ради Національного транспортного університету «Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» Грудень 2021 року 30 Звіт про проведення заходу
3 Інформаційний семінар-вебінар «Перспективи участі науковців України в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа» Грудень 2021 року 25 Звіт про проведення заходу
4 Опрацювання пропозицій порталу програми Листопад 2021 року   Підготовка інформаційних матеріалів
5 Індивідуальні консультації щодо відкритих програм та користування веб-ресурсом програми Протягом року 15 Інформування науковців щодо умов участі у програмі за напрямом НКП
6 Групові консультації щодо пошуку потенційних партнерів та налагодження зв’язків між учасниками Протягом року 25 Налагодження зв’язків між учасниками та пошук потенційних партнерів
7 Підтримка інтернет-сторінки НКП  на офіційному сайті установи Протягом року   Оновлення інформації інтернет-сторінки НКП на офіційному сайті НТУ