Конкурси

Інформація про всі пропозиції проекту Calls for Proposals (закриті, відкриті та наступні) на сайті: Funding & tender opportunities  або на Порталі учасників 


Завантажити презентацію про нові конкурси


 

Конкурси на отримання грантів

(дійсно з 22.09.2020 до 26.01.2021)

Шифр конкурсу Тема Розділ програми/

вид заходів

1 LC-GD-5-1-2020 Зелені аеропорти та порти як мультимодальні вузли для стійкої та розумної мобільності/

 

Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

Суспільні виклики:

розумний, зелений та інтегрований транспорт/

заходи з інновацій

2 LC-GD-1-1-2020 Запобігання та боротьба з ураганними лісовими пожежами за допомогою інтеграції та демонстрації інноваційних засобів/

 

Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи з інновацій, заходи із координації та підтримки

3 LC-GD-1-2-2020 На шляху до розбудови кліматично нейтральних і соціально інноваційних міст/


Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи із дослідження та інновації

4 LC-GD-1-3-2020 Програми розвитку кліматстійких інновацій для Європи/

 

Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

інноваційні заходи, заходи із координації та підтримки

5  LC-GD-10-1-2020 Можливості Європи для обговорення та залучення громадян до Європейської зеленої угоди/

European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Суспільні виклики: Європа в мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та рефлексивні суспільства/

заходи із дослідження та інновацій

6 LC-GD-10-2-2020 Поведінкові, соціальні та культурні зміни для реалізації задач Європейської Зеленої угоди/

 

Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Суспільні виклики: Європа в мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та рефлексивні суспільства/

заходи із дослідження та інновацій

7 LC-GD-10-3-2020 Надання громадянам можливості діяти проти змін клімату з метою сталого розвитку та охорони навколишнього середовища через освіту, аматорську науку, ініціативи щодо спостереження за довкіллям та громадянську активність/

 

Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи з інновацій

8 LC-GD-2-1-2020 Інноваційні наземні і морські технології використання поновлюваних джерел енергії і їх інтеграція в енергетичну систему/

 

Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Суспільні виклики:

безпечна, чиста та ефективна енергія/

заходи із дослідження та інновацій,  заходи з інновацій

9 LC-GD-2-2-2020 Розробка та демонстрація електролізера потужністю 100 МВт, що посилює зв’язок між відновлюваними джерелами енергії та комерційними /промисловими застосуваннями

 

Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

Суспільні виклики:

безпечна, чиста та ефективна енергія/

заходи з інновацій

10 LC-GD-2-3-2020 Розвиток партнерства з Африкою в напрямку переходу до чистої екології та стійкого доступу до енергії/

 

Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

Суспільні виклики:

безпечна, чиста та ефективна енергія/

заходи з інновацій

11 LC-GD-3-1-2020 Замикання промислового вуглецевого циклу для боротьби зі зміною клімату – Промислова застосовність каталітичних шляхів для стійких альтернатив органічним ресурсам/

 

Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

Промислове лідерство:  лідерство в області ефективних і промислових технологій/ заходи з інновацій
12 LC-GD-3-2-2020 Демонстрація системних рішень для територіального розгортання циркулярної  економіки/

 

Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи з інновацій

13 LC-GD-4-1-2020 Будівництво та ремонт з економією енергії і ресурсів/

 

Building and renovating in an energy and resource efficient way

Суспільні виклики:

безпечна, чиста та ефективна енергія/

заходи з інновацій

14 LC-GD-6-1-2020 Тестування та демонстрація системних інновацій на підтримку стратегії «Від лану до столу»/

 

Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

Суспільні виклики:

продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство, дослідження морів та внутрішніх вод, біоекономіка/ заходи з інновацій

15 LC-GD-7-1-2020 Відновлення біорізноманіття та сервіси екосистем/

 

Restoring biodiversity and ecosystem services

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи з інновацій

16 LC-GD-8-1-2020 Інноваційні, системні екобезпечні рішення для захисту здоров’я, довкілля та природних ресурсів від стійких та мобільних хімічних речовин/

 

Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи із дослідження та інновацій

17  LC-GD-8-2-2020 Сприяння розвитку наукових основ стандартизації для боротьби із сукупним впливом промислових хімікатів та фармацевтичних препаратів: від науки  до науково-обґрунтованих практик/

 

Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи із дослідження та інновацій

18 LC-GD-9-1-2020 Можливості та послуги Європейської дослідницької інфраструктури для вирішення задач, поставлених в Європейській зеленій угоді/

European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Передова наука: дослідницька інфраструктура/ заходи із дослідження та інновацій
19

 

LC-GD-9-2-2020 Розробка користувацьких продуктів та послуг для всіх зацікавлених сторін та громадян, що підтримують адаптацію та пом’якшення наслідків зміни клімату/

 

Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

 

 

Суспільні виклики:

боротьба зі зміною клімату, довкілля, ефективність використання ресурсів та сировини/

заходи із дослідження та інновацій

20 LC-GD-9-3-2020 Прозорі й доступні моря і океани: до цифрового двійника океану/

 

Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

Суспільні виклики:

продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство, дослідження морів та внутрішніх вод, біоекономіка/ заходи з інновацій