29.12.21 Інформаційна доповідь для членів Вченої ради Національного транспортного університету «Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»