Основні типи проектів в рамках програми “ГОРИЗОНТ 2020”

Науково-дослідні та інноваційні проекти

Найбільш розповсюджений тип проектів.

Даний тип проектів складається переважно із заходів, спрямованих на отримання нових знань та дослідження можливості застосування нової чи поліпшеної технології, продукту, процесу, послуги, рішення. З цією метою вони можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розвиток та інтеграцію технологій, тестування і валідацію на невеликому прототипі в лабораторії або в модельованих умовах.

Тривалість: в середньому 3-5 років.

Умови участі: мінімум 3 незалежних юридичних особи з трьох різних країн-членів ЄС або країн, асоційованих з програмою «Горизонт 2020». Будь-яка кількість організацій з інших країн може приєднатись до консорціуму в якості додаткових учасників.

Інноваційні проекти

Даний тип проектів складається переважно із заходів, безпосередньо спрямованих на створення схем, планування або проектування нового, зміненого або поліпшеного продукту, процесу чи послуги. З цією метою вони можуть включати в себе створення прототипу або демонстраційного зразка, випробування, пілотне впровадження, масштабну валідацію продукту і випуск для комерційних цілей. Проекти можуть включати обмежену діяльність з досліджень і розробок.

Тривалість: в середньому 2-3 роки.

Умови участі: мінімум 3 незалежних юридичних особи з трьох різних країн-членів ЄС або країн, асоційованих з програмою «Горизонт 2020». Будь-яка кількість організацій з інших країн може приєднатись до консорціуму в якості додаткових учасників. Найчастіше даний тип проектів зустрічається в розділі «Лідерство у промисловості».

Проекти з координації та підтримки

Такий тип проектів складається переважно з супутніх заходів, таких як стандартизація, поширення результатів, підвищення рівня обізнаності і комунікацій, мережева взаємодія, послуги з координації та підтримки, діалог з питань розробки інструментів реалізації політики, навчання і аналіз, включаючи аналіз проектних рішень щодо нових інфраструктур, а також додаткові заходи зі стратегічного планування, створення співтовариств та координації програм у різних країнах. Тривалість: 1-2 роки. Умови участі: мінімум 1 юридична особа, зареєстрована в країні-члені ЄС або країні, асоційованій з програмою «Горизонт 2020». Будь-яка кількість організацій з інших країн може приєднатись до консорціуму в якості додаткових учасників.

Даний тип проектів зустрічається рідше, ніж проекти перших двох типів і зазвичай у рамках розділів «Лідерство у промисловості» або «Суспільні виклики».

Інструмент для підтримки малих і середніх підприємств

Спрямований на всі типи інноваційних ініціатив для малих та середніх підприємств, які демонструють прагнення до розвитку, зростання і виходу на міжнародний рівень. В рамках таких проектів надається поетапне фінансування повного інноваційного циклу, а також додаткові послуги з навчання та супроводу.

Тривалість: перша фаза – 6 місяців; друга фаза – 1-2 роки.

Умови участі: мінімум 1 комерційне мале або середнє підприємство, зареєстроване в країні-члені ЄС або країні, асоційованій з програмою «Горизонт 2020».

Співфінансування ERA-NET

Співфінансування ERA-NET в рамках програми «Горизонт 2020» запроваджено для підтримки партнерств державних організацій, включаючи спільні програмні ініціативи між країнами-членами ЄС. Додаткове фінансування з боку ЄС може бути залучене для проведення міжнародних конкурсів. Ініціатива заснована шляхом об’єднання раніше існуючих програм ERA-NET і ERA-NET Plus та реалізується за допомогою «заходів зі співфінансування програм». Її застосування можливе для програмної співпраці на будь-якому етапі науково-дослідного та інноваційного циклу.

Основна і обов’язкова складова програми співфінансування ERA-NET – проведення спільного конкурсу, в рамках якого здійснюється співфінансування усіма організаціями-учасниками міжнародних дослідницьких та інноваційних проектів. Сформовані консорціуми можуть реалізовувати також інші заходи, включаючи спільні конкурси без додаткового фінансування з боку ЄС.

Матеріали з брошури ГОРИЗОНТ 2020: РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ (переглянути)