Правові основи

Діяльність Національного Контактного Пунку програми Horizon 2020 за напрямком “Розумний, екологічний та інтегрований транспорт” в Україні визначається трьома основними документами:

  1. Наказом №1802 Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2013 року Про створення Національних Контактних Пунктів”, в якому затверджено перелік Національних Контактних Пунктів Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій Horizon 2020, вищих навчальних закладів, на базі яких визначено їх функціонування та відповідальних осіб.
  2. “Положеннями про НКП за напрямком “Транспорт”, які базуються на “Основних принципах створення системи Національних Контактних Пунктів програми Horizon 2020” Європейської Комісії.